במקום אשרי העם / איכה זהב יועם // במקום גדלו המונינו / נפלה עטרת ראשנו //... לכן תעורר לויתה / במקום גיל באנחתה // עד ישיבנו אל גבולנו / תיגלה ותיראה מלכותו עלינו

במקום אשרי העם

במקום אשרי העם / איכה זהב יועם // במקום גדלו המונינו / נפלה עטרת ראשנו //... לכן תעורר לויתה / במקום גיל באנחתה // עד ישיבנו אל גבולנו / תיגלה ותיראה מלכותו עלינו

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים