יידלך יידלך, שטיטץ אוף, שטייטץ אוף לעבוידת הבוירא. יהודי יהודי, קום התעורר לעבודת הבורא. (בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים) כך סבא מנחם מנדל שהגיע בספינת מעפילים אחרי השואה בשקט היה מעיר את השכונה. עוצל עוצל עד מתי תשכב, מתי תוקים משנותיך. עצל עצל עד מתי תשכב, מתי תקום משנתיך. אדם דואג על דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו, (בן אדם מה לך נרדם) דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים!

עורו יהודים

יידלך יידלך, שטיטץ אוף, שטייטץ אוף לעבוידת הבוירא. יהודי יהודי, קום התעורר לעבודת הבורא. (בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים) כך סבא מנחם מנדל שהגיע בספינת מעפילים אחרי השואה בשקט היה מעיר את השכונה. עוצל עוצל עד מתי תשכב, מתי תוקים משנותיך. עצל עצל עד מתי תשכב, מתי תקום משנתיך. אדם דואג על דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו, (בן אדם מה לך נרדם) דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים!

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים