או"א אבותינו: היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, העומדים לבקש בתפילה ובתחנונים מלפניך, על עמך בית ישראל. הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו. השיבם מה שישאלו, ידעם היך יפארו. באור פניך יהלכון, ברך לך יכרעון. עמך בפיהם יברכון, ומברכות פיך כלם יתברכון. עמך לפניך יעבירון, והם בתוך יעבורון. עיני עמך בם תלויות ועיניהם לך מייחלות. גשים מול ארון הקודש באימה, לשכך כעס וחימה. ועמך מסביבים אותם כחומה, ואתה מן השמים תשגיח אותם לרחמה. עין נושאים לך לשמים, לב שפכים נחך כמים, ואתה תשמע מן השמים.

ואתה תשמע מן השמים

או"א אבותינו: היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, העומדים לבקש בתפילה ובתחנונים מלפניך, על עמך בית ישראל. הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו. השיבם מה שישאלו, ידעם היך יפארו. באור פניך יהלכון, ברך לך יכרעון. עמך בפיהם יברכון, ומברכות פיך כלם יתברכון. עמך לפניך יעבירון, והם בתוך יעבורון. עיני עמך בם תלויות ועיניהם לך מייחלות. גשים מול ארון הקודש באימה, לשכך כעס וחימה. ועמך מסביבים אותם כחומה, ואתה מן השמים תשגיח אותם לרחמה. עין נושאים לך לשמים, לב שפכים נחך כמים, ואתה תשמע מן השמים.

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים