קוֹל אָהֳלָה תִּתְיַפֵּחַ • קוֹל מִשְּׁבִי מַר צוֹרֵחַ:

קול אהלה

קוֹל אָהֳלָה תִּתְיַפֵּחַ • קוֹל מִשְּׁבִי מַר צוֹרֵחַ:

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים