"אסמעו קולי אנא חנה • ונצרו מה גִרא לי • כּאנו ענדי סבעת ולאד • פי כראם ועז ודלאלי • וכאן פיהום טפל אצגיר • וגהו יצוי כמתל הלאלי • וקעו פי יד לכאפר • לא יכאף מן רב לעאלי • יצלח לנא אידא בכינא • טול אייאם ולייאלי :

קצ'ת חנה, קינת חנה

"אסמעו קולי אנא חנה • ונצרו מה גִרא לי • כּאנו ענדי סבעת ולאד • פי כראם ועז ודלאלי • וכאן פיהום טפל אצגיר • וגהו יצוי כמתל הלאלי • וקעו פי יד לכאפר • לא יכאף מן רב לעאלי • יצלח לנא אידא בכינא • טול אייאם ולייאלי :

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים