"אֲשַׁחֵר עֲדָתִי • וְלִמְאֹד עֲנִיָּה • וְאֶפְקֹד

אשחר עדתי

"אֲשַׁחֵר עֲדָתִי • וְלִמְאֹד עֲנִיָּה • וְאֶפְקֹד

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים