"אֶל אֵל אֶקְרָא • בַּמֶּרְחָב וְצָרָה • בְּרָצוֹן

אל אל אקרא

"אֶל אֵל אֶקְרָא • בַּמֶּרְחָב וְצָרָה • בְּרָצוֹן

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים