ובכן ולך תעלה קדושה

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים