דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שער אשר נסגר - עיון בפיוט

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

הפיוט הוא רשות, שבו מבטאת כנסת ישראל את תשוקתה לדודה, אלוהים. בשני הבתים הראשונים מבקשת האהובה, עם ישראל, שהאהוב, הקב"ה, שהסתיר את פניו ממנה, ישוב להאיר את פניו אליה. היא מתרפקת בזכרונה וממנו שואבת תקווה שהא-ל ישוב אל מקדשו בתוכה. בבית השלישי פונה הדמות הבלתי מזוהה שאליה פנתה האהובה בבית הראשון, אל הכלה היפהפיה, כנסת ישראל, בשאלה לתיאור הדוד, שנענית על ידי האהובה בבית המסיים. אופי השיחה הקצרה מזכיר את הדיאלוגים שבשיר השירים הן מצד תוכנה הן מצד צורתה והשיבוצים המופיעים בה. זאב ברויאר מעיר כי כאן, כמו בפיוטים אחרים של רשב"ג, מעוררת הרעיה האלגורית, כנסת ישראל, את תשוקת הדוד, הקדוש ברוך הוא, באותו אופן שניתן למצוא בשירת החשק בת התקופה. לקראת סוף הפיוט מעורבים בתיאור הדוד, הא-ל, גם אפיונים של מלך המשיח ודָוִד. הלשון הפרטית המאפיינת פיוט זה נועזת וחדשה, לעומת מה שהיה מקובל בשירת הקודש עד רשב"ג (לפי ז' ברויאר, שירת הקודש של ר' שלמה אבן גבירול, עמ' 328).