דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ר' נסים מצליח

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

פרטים אחדים מתולדות חייו ושירתו של ר' נסים מצליח, שחי ופעל בבבל במאה ה-19

לתקציר המלא

ר' נסים מצליח ישב על כס הרבנות בבגדאד לאחר פטירת אביו, ר' צאלח מצליח. לא ידועה לנו שנת פטירתו אבל נראה שהיה זה אחרי שנת 1816, שכן הוא מציין שהשיר שכתב לכבוד הר' מנחם דניאל גרג'י נכתב ביום כ"ב באייר תקע"ו. ידועים לנו כארבעים וחמישה משיריו. כאביו גם הוא כתב שירים לכבוד חכמי הקהילה ונגידיה ואף השתעשע בכתיבת חידות מחורזות. בספרי השבחות של יהודי בבל מצויים פיוטים רבים עם האקרוסטיכון של שמו - נסים. בפיוטיו ניכרת הבקשה לגאולת היחיד והעם, כמו למשל בפיוטו המפורסם "נכון לבו". פיוט זה, שבמרכזו חודש ניסן כזמן הגאולה הראשונה והעתידה, מושר בפי יהודי בבל במיוחד בחודש ניסן כשיר געגוע וציפייה לגאולה. פיוט מפורסם אחר שלו הוא הפיוט שחיבר לשבועות - "נורא במרום אדיר", שיר המצייר את מעמד מתן התורה לעם ישראל. נוסף לפיוטיו לחגים כתב פיוטים גם לשמחות.