דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ר' חיים בן אברהם הכהן

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

פרטים אחדים מתולדות חייו ושירתו של ר' חיים בן אברהם הכהן, שחי ופעל בחלב במאה ה-16 – המאה ה-17

לתקציר המלא

מקובל ורב שחי בארם צובא (חלב) בין השנים 1585(?)-1655. ר' חיים היה תלמידו של ר' חיים ויטל כאשר זה עבר להורות בדמשק. מאוחר יותר שימש כאחד מרבני עירו. כתב את הספרים 'מקור חיים' – פירוש להלכות השולחן ערוך לפי הקבלה, 'תורת חכם' – ספר דרשות וספרים נוספים. כמו כן עסק ר' חיים בביאור חמש מגילות לפי הפשט והסוד, שרובו לא נשתמר בידינו. בכתביו הוא מביא רק את דברי הזוהר ואת דברי ר' חיים ויטל, רבו. מבין חכמי הקבלה הוא נחשב כטיפוס למדן יותר מאשר כטיפוס של מיסטיקון.

ר' חיים הכהן כתב קינה לתיקון חצות, שנכללה בכל הוצאות סדר תיקון חצות.