דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ר' ברוך בן שמואל ממגנצא

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

על דמותו ויצירתו של ר' ברוך ממגנצא

לתקציר המלא

ר' ברוך בן בשמואל  ממגנצא - פוסק ופייטן. חי במאות ה-12-13 (נפטר במגנצא בשנת )1221. היה תלמיד מובהק של רבי אליעזר ממיץ - הרא"ם, מגדולי תלמידיו של רבנו תם. חיבר פירוש למסכת נדרים ואת ספר "החכמה" בהלכה המובא בראשונים, הספר היה בכתב יד אצל  ר' בצלאל אשכנזי שהעתיק ממנו את כללי התלמוד שלו, כנראה שאבד.
ר' ברוך נודע ביחוד כפייטן. חיבר פיוטים, סליחות וקינות על גזירות הקהילות וקונן על דם נקיים אשר נשפך.
נמצאים ממנו "זולת" לפרשת "בהר" כמנהג אשכנז - "אחרי נמכר גאולה תהיה לו"; הקינה "אצבעותי שפלו ואשיותי נפלו"; סליחה ליום ד' "אתה הרואה"; עקדה "בנין המזבח"; יוצרות, אופנים וזולתות כמנהג ווירמייזא.