דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ר' אבטליון ב"ר מרדכי דויק

ע"פ אדווין סרוסי

16/11/2015

תקציר המאמר

פרטים אחדים מתולדות חייו ושירתו של רק מנחם ר' אבטליון בר מרדכי, שחי ופעל בתורכיה במאה ה-17

לתקציר המלא

אבטליון ב"ר מרדכי דויק, מגדולי המשוררים בתורכיה במאה ה-17. ידיעותינו על חיי אבטליון מועטות. נולד כנראה בקושטא (איסטנבול) סביב לשנת ש"ל (1570). נדד לארץ ישראל וכנראה ששם פגש את רבו, ר' ישראל נג'ארה. אחרי מות רבו שב לתורכיה והתיישב בעיר אדרינופוליס, היא אדירנה של היום. שם הפיץ את השירה העברית החדשה מבית מדרשו של ר' ישראל נג'ארה וייסד את התשתית למקהלת ה'מפטירים' שהייתה מופקדת על ביצוע הפיוטים. הוא גם עמד בקשרים עם המיסטיקנים המוסלמים, הדרווישים המחוללים ממנזר המוולוי.

גם בין התורכים הלך שמו של אבטליון לפניו כמומחה למוסיקה העות'מאנית האמנותית והם כינו אותו "קיוג'וק חוג'ה [=המורה הקטן] חכם אבטליון". שירי אבטליון מקובצים בספר "חדשים לבקרים" אשר שרד בהעתקים מועטים בכתב יד.

 

עפ"י אדוין סרוסי, המידע מתוך המבוא של ש"א רוזאניס לספר "נעים זמירות", שאלוניקי תרפ"ט.