דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

רשות

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

פיוט קצר על פי רוב, שחודש בספרד ונאמר על ידי החזן לפני תפילות מסוימות, ובו הוא מבקש או כביכול נוטל רשות מן האל או הקהל להתפלל, ומכאן נגזר שמו של הפיוט.

 

בעיקרו של דבר, הרשויות נועדו להיאמר בשחרית של שבת וימי חג. אלו רשויות ל"ברוך שאמר והיה העולם" - לפני "פסוקי דזמרה",לנשמת - בראש תפילת "נשמת כל חי" שבסוף "פסוקי דזמרה" (יש להבחין בין הרשות לנשמת ובין סוג הפיוט "נשמת"), לקדיש שלפני "ברכו", ולפני תפילת "ברכו" עצמה - התפילה שנאמרת לפני ברכת יוצר (זו הברכה הראשונה משתי הברכות שלפני קריאת שמע של שחרית). עם זאת, משוררי ספרד חיברו גם פיוטי רשות שנועדו לשמש כפתיחה כללית לתפילת שחרית ולתפילות אחרות.

הפייטנות המסורתית הקדם ספרדית התמקדה אך ורק בפיוטים המעטרים את העמידות והברכות שמסביב לקריאת שמע, ולפיכך נודעת לרשויות שנתחדשו בספרד חשיבות רבה בעצם חריגתן אל מחוץ לתחום מוגבל זה, ובבואן גם לפני קטעי תפילה אחרים. יוסף אבן אביתור הוא שחולל פריצת דרך עקרונית זו.

 

ר' שלמה אבן גבירול ביסס סוג זה בתבניותיו. הוא דן ברשויות הקצרות במהות האל והעולם, האדם, החטא, השכר והעונש. בולטות הרשויות האלגוריות שלו, שעניינן מצוקות הגלות של עם ישראל ומשאלות הגאולה המופנות אל אלוהים, ואותן הוא מעצב כיחסים בין אשה אהובה לאהוב לבה שזנח אותה והיא פונה אליו בבקשה שיחזור אליה ויגאלה מצרותיה (וראה על כך ביתר הרחבה בערך: אלגוריה). שלמה אבן גבירול הוא הראשון שביטא בפיוטים רבים, בעיקר ברשויות שחיבר, גם את רגשותיו. חידושו זה נקלט ונעשה נפוץ ומקובל בפיוט הספרדי ובמרכזי היצירה שהושפעו  מספרד.

דוגמאות לרשויות של אבן גבירול: "שלושה נוסדו יחד לעיני", "שחי לאל יחידה החכמה", "שחר אבקשך צורי ומשגבי", "שער אשר נסגר", "שלוף חרבך דודי", הרשות לקדיש, "שבעה שחקים לא יכלכלוך" ואף רשות לחתן, "שמש כחתן יעטה סות אור". דוגמאות מן הרשויות של יהודה הלוי: "ישנה בחיק ילדות", "יחידה שחרי האל וספיו", "ידעתני בטרם תצרני" ועוד.

 

למען הדיוק מן הראוי לציין כי בפיוט הקדום שימש המונח "רשות" לציון סוג אחר של שירים, שבאו בראש קטעי ההרחבה בקדושתאות ובשבעתות, בסדרי העבודה ועוד.