דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ראה מלכי לעולם - אמנות השיר

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט 'ראה מלכי'

לתקציר המלא

אל הפיוט - מלים, לחן וביצוע

ייעוד מקורי:      פיוט להבדלה.

סימן:               רם – בעיבוד המאוחר; אברם – בנוסח המקורי.

מבנה וחריזה:   שיר סטרופי מעין-אזורי [=שיר העשוי מחרוזות מחרוזות ('בתים', בלשון ימינו), המשלבות חריזה משתנה ממחרוזת למחרוזת בצד חריזה קבועה בחתימת כל המחרוזות]. בפיוטנו מערכת חריזה מורכבת: בכל מחרוזת שמונה טורים; חריזתם הפנימית של שבעת הטורים הראשנים בכל מחרוזת היא בתבנית אאב-גגב-דדב וכן הלאה; הטור השמיני בנוי במתכונת דומה, אלא שהוא חותם בחריזה עם טורי הפתיחה של השיר, המשמשים בחלק מכתבי היד של השיר כרפרין ('-עַד').

משקל:            הברתי-דקדוקי [=משקל שאינו מבחין בין תנועות שונות לפי אורכן (בניגוד למשקל הכמותי), אלא 'מתעלם' משוואים-נעים וחטפים ואינו מונה אותם כתנועות]. בכל טור שתים-עשרה תנועות סך הכל: שלוש בצלע הראשונה, שלוש בשנייה, ושש בשלישית (והשוו למבנה הפיוט 'שנאנים שאננים' לר' שלמה אבן-גבירול). כך:

 -    -    -   / -     -   -    / -   -    -      -      -    -

  וּבִנְ  -יָ- מִין / לְקֵץ  יָ- מִין /   בַּ-בֹּ-קֶר     יֹא-כַל עַד