דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קישוטים

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

אמצעים פואטיים (ספרותיים) שונים שהמשורר משתמש בהם כדי לייפות את השיר. סוג מרכזי של קישוטים הם ציורי הלשון (טרופים) למיניהם, כגון דימוי, מטפורה,מטונימיה, סינקדוכה, שאין להבין את הנאמר בהם פשוטו כמשמעו באופן מילולי, מאחר שכוונתם אחרת והנאמר בהם בא למעשה לייצג דבר אחר.

 

סוג חשוב אחר של קישוטים הם קישוטי התבנית למיניהם (הפיגורות, הקישוטים הרטוריים). אלה יסודות לשוניים, תחביריים, וסגנוניים שאין הנאמר בהם יוצא מידי פשוטו ועיקרם בארגון התבנית התחבירית של הטור ובחזרה על מילים או על צלילים, על פי רוב במקומות קבועים בטורים או במחרוזות לאורך השיר.בפייטנות הקדומה רווחים בעיקר קישוטי התבנית, כגון פתיחות מקראיות, סיומות מקראיות, רפרין, שרשור, מילת קבע, אליטרציה, חרוז.

 

בספרד הפייטנים לא אימצו בפיוטיהם את הנורמות של שירת החול כמות שהן (משה אבן עזרא בספרו "שירת ישראל" הציג את הקישוטים השונים הרווחים בשירת החול וניסח את הכללים המאפיינים כל אחד מהם). בהשוואה לשירי החול עמוסי הציורים ומרובי הקישוטים, הקישוטים בפיוטיהם מועטים יחסית והציורים בדרך כלל פשוטים ונוחים להבנה.