דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קול אהלה תתיפח - אמנות השיר

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, החריזה והמשקל בקינה 'קול אהלה תתיפח'

לתקציר המלא

אל הפיוט – מלים, לחן וביצוע

סימן:   חביב

מבנה וחריזה:   שיר סטרופי [=שיר עשוי מחרוזות מחרוזות] בתבנית מעין-אזור [=תבנית המשלבת בחריזתה מרכיב קבוע בסופי המחרוזות, בצד מרכיב משתנה בגוף המחרוזות]. לשיר שני טורי פתיחה קצרים (מכונים: 'מדריך'), המשמשים לסירוגין כרפרין [ = פזמון חוזר] בסופי המחרוזות. סכמת החריזה בשיר משוכללת: שש-תת // אאא-שש / שש // בבב-תת / תת // גגג-שש / שש // וכן הלאה.

משקל:   משקל כמותי [=שיטת משקל שאומצה על ידי משוררי ספרד העברית בהשפעת השירה הערבית בת הזמן. הוא מבוסס בעיקרו על אבחנה בין תנועות באורכים שונים: לתנועה ארוכה תיחשב כל הברה הפותחת בשווא-נע או חטף, שלאחריו תנועה 'רגילה' כלשהי; תנועה ארוכה מכונה 'יתד', וסימנה: U–. לתנועה קצרה תיחשב כל הברה הכוללת תנועה 'רגילה' שאין לפניה שווא-נע או חטף; זו תכונה, בפשטות, 'תנועה', וסימנה: –]. בכל צלע בפיוטנו סדר היתדות והתנועות הוא כדלהלן – שתי תנועות, יתד, ארבע תנועות. נדגים זאת לאורך כל המחרוזת הראשונה:

-     -   U-  -   -    -    -

חֶלְ-קַת יְקָר אֵין לִרְ-אוּ-בֵן

-     -  U -   -   -   -   -

שִׁמְ-עוֹן בְּמַרְ-גֵּ-מַת אֶ-בֶן

-    -  U-  -    -   -   -

אָמְ-רוּ לְיִ-שָּׂשׂ-כָר הַ-בֵּן

-    -   U-  -   -   -   -

אֵין פֶּה זְבוּ-לוּן פּוֹ-תֵ-חַ

-   -   U-   -   -   -  -

מֵ-הַר לְגִבְ-עָה בּוֹ-רֵ-חַ