דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

צימוד

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

אחד מקישוטי השירה, לשון נופל על לשון. כלומר, שימוש במילים שצלילן זהה או דומה, אבל משמעותן שונה. כדי להשיג את האפקט המבוקש, חשוב שהמילים הללו יהיו סמוכות זו לזו. השימוש באמצעי ספרותי זה רווח כבר בתנ"ך ("וַיְקַו לְמִשְׁפָּט וְהִנֵּה מִשְׂפָּח, לִצְדָקָה וְהִנֵּה צְעָקָה.",ישעיה ה, ז).

 

מקובל להבחין בין סוגי הצימודים על פי מספר הצלילים החוזרים בהם:

צימוד שלם - שתי המילים זהות זו לזו לגמרי בצלילן ובכתיבן, אבל משמעותן שונה. לדוגמה: תלינו (לתלות) לעומת תלינו (ללון), או ציר (במובן של שליח, כאב, מיץ).

צימוד מורכב - מילה אחת ובסמוך לה צירוף של שתי מילים היוצרות אותו צליל. לדוגמה: עלמה - על מה, בוחן - בו חן.

צימוד שונה כתיב - שתי המילים שונות זו מזו בכתיבן אך זהות בהגייתן. לדוגמה: נוד - נאד, ראשים - רשים.

צימוד שונה תנועה - שתי המילים שונות זו מזו באחת מתנועותיהן. לדוגמה: צר - צור - ציר, דברים - דבורים.

צימוד שונה אות - שתי המילים שונות זו מזו באחת מאותיותיהן. לדוגמה: הנחה - אנחה, מזוני - רזוני.

צימוד הפוך - המילה השנייה נוצרת מהיפוך אותיות של המילה הראשונה. לדוגמה: תצמא - תמצא, יקיצני - יציקני.

צימוד גזרי - המילה השנייה נגזרת מאותו שורש של המילה הראשונה או משורש דומה לו. לדוגמה: ניסן - נסו - נס, ספירים - ספרים.

צימוד נוסף - בבמילה השנייה נוספת אות אחת או יותר לתחילת המילה הראשונה. לדוגמה: מים - שמים, גלים - גלגלים.

צימוד נפחת - היפוכו של הצימוד הנוסף. כלומר, במילה השנייה נגרעת אות אחת או יותר מראש המילה הראשונה. לדוגמה: גלגלים - גלים, שמים - מים.

הצימוד הנעלם - למילה אחת יש שתי הוראות - שם פרטי ושם עצם כללי. מילה זו עצמה כלל אינה נזכרת בשיר במפורש, אלא נרמזת בלבד, ומכאן שמו של הצימוד - "הנעלם". לדוגמה, בטור: "ונפל הרעם ובא בן אבינועם במים כבירים" מדבר שלמה אבן גבירול על הברק שבא אחרי הרעם, וכידוע לקורא, ברק הוא גם שמו הפרטי של ברק בן אבינועם. המשורר משלב בטור את הצירוף "בן אבינועם" כדי לציין בעקיפין את הברק.

 

במקרים רבים הצימודים למיניהם אינם רק קישוט צורני צלילי, אלא יש להם תפקיד גם בתחום המשמעות. בצימודים מנוגדי משמעות, הדמיון הצלילי בין שתי המילים אך מדגיש את הניגוד הסמנטי שביניהן, לדוגמה: מזוני - רזוני. ואילו כאשר יש קרבה בין המשמעים של שתי המילים השוות או הדומות זו לזו בצלילן, מחזק הצליל השווה או הדומה את הנאמר.

 

משוררי ספרד שילבו בשיריהם את כל סוגי הצימודים, ובעיקר את הצימוד השלם. יתר על כן, כמה מהם, כגון משה אבן עזרא, יעקב בן אלעזר, יהודה אלחריזי וטדרוס אבולעפיה, אף חיברו שירי צימודים, כלומר, שירים שכל חרוזיהם הם צימודים שלמים או מורכבים.