דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ציון קחי כל צרי - אמנות השיר

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, המשקל והחריזה בקינה 'ציון קחי כל צרי'

לתקציר המלא

אל הפיוט – מלים, לחן וביצוע

סימן:    ללא סימן

מבנה וחריזה:   שיר שווה-חרוז; החרוז '-רָיִךְ' מבריח את סופי הטורים לכל אורך השיר, ונוסף גם ב'דלת' [=הצלע הראשונה] של הטור הראשון לתפארת הפתיחה. מבנה הפיוט, חריזתו ומשקלו זהים לאלה של קינתו הנודעת של ר' יהודה הלוי, 'ציון הלא תשאלי', שהעמידה מעין דגם-יסוד לסדרה ארוכה של קינות שנכתבו בידי פייטנים שונים לאורך הדורות.

משקל:   משקל כמותי [=שיטת משקל שאומצה על ידי משוררי ספרד העברית בהשפעת השירה הערבית בת הזמן. הוא מבוסס בעיקרו על אבחנה בין תנועות באורכים שונים: לתנועה ארוכה תיחשב כל הברה הפותחת בשווא-נע או חטף, שלאחריו תנועה 'רגילה' כלשהי; תנועה ארוכה מכונה 'יתד', וסימנה: U–. לתנועה קצרה תיחשב כל הברה הכוללת תנועה 'רגילה' שאין לפניה שווא-נע או חטף; זו תכונה, בפשטות, 'תנועה', וסימנה: –. צירופים מוסכמים מראש של 'יתדות' ו'תנועות' יוצרים 'עמודים' המכונים בשמות הגזורים מהטיית השורש פ.ע.ל, וצירופים מוסכמים של 'עמודים' יוצרים כמה דגמי משקל עיקריים. לדגמים אלו ישנם כינויים שונים]. בפיוטנו נבדלים זה מזה (פרט לטור הראשון) ה'דלת' וה'סוגר': הדלת נחתמת ביתד, בעוד הסוגר נחתם בתנועה. פרט לכך שתי הצלעות זהות זו לזו, ונאמנות לדגם המשקל המכונה 'המתפשט' – והוא הדגם שהעמיד ר' יהודה הלוי בקינתו 'ציון הלא תשאלי', אשר כאמור היוותה מודל לחיקוי לפייטנים רבים ובתוכם גם לפייטננו. נדגים את סכמת המשקל בטורים הראשונים של הקינה (יושם אל לב הפער בין ה'דלת' של טור הפתיחה לשאר הדלתות):

-   -  U-   -  U-   -   -  U-   -   - -   -  U-  -  U-   -  -   U-  -   -

צִ-יּוֹן קְחִי  כָּל צֳרִי גִלְ-עָד לְצִי-רַ-יִךְ אֵין דַּי לְמַ-עַן כְּיָם גָּדְ-לוּ שְׁבָ-רָ-יִךְ

-   -  U-   -  U-     -  - U  -   -  U- -  -  U-    -    U-   -  -  U- -  -

אֶ-רֶץ צְבִי אַתְּ בְּתוֹךְ גּוֹ-יִם  נְתוּ-נָה וּמִן עֵ-דֶן מְקוֹם כָּל יְקָר יָצְ-אוּ נְהָ-רָ-יִךְ

-  -   U-     -  U-  -  -  U-   -  U- -   -  U-  -  U-   -   -  U-   -  -

וַיְ-הִי לְאוֹת נַ-עֲמָן  רָ-חַץ בְּשָׂ-רוֹ בְּמֵי יַרְ-דֵּן אֲזַי נֶ-אֱסַף אַף כִּי טְהוֹ-רָ-יִךְ

-    -   U- -  U   -   -   -  U-  -   U- -  -  U-   -  U-   -    -  U-  -   -

אַף לֹא יְסֻ-לֶּה עֲפַר אַרְ-צֵךְ בְּזָ-הָב וּפָז יָ-קָר כְּמוֹ יַ-הֲלוֹם מַחְ-צַב הֲרָ-רָ-יִךְ

-   -   U-  -   U-    -   -    U-  -  U- -   -  U-  -  U -    -    -  U-  -   -

כָּל תַּ-עֲנוּ-גִים בְּבֹא בָּסְ-רֵךְ וְלֹא קָ-הֲתָה הַ-שֵּׁן וְאוּ-לָם כְּצוּף מָתְ-קוּ מְרוֹ-רָ-יִךְ