דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פתיחה

רוני איש-רן

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

השם העברי למוואל - אלתור קולי במסגרת מקאם מסוים. לרוב משמשת כהקדמה לשיר שיבוצע מיד לאחריה. בספרי הפיוטים ניתן למצוא טקסטים רבים שנכתבו במיוחד עבור פונקציה זו, אולם לעתים משמשים לה גם פסוקים מהמקרא (בעיקר מספר תהלים). פתיחות רבות משובצות בסדר שירת הבקשות, והן משמשות כאתנחתא בין רצף פיוטים אחד למשנהו.

לעתים יקדים את טקסט הפתיחה 'ליאלי' המשמש מעין מבוא לה, והוא מושר במלים "יה לילי, לה עיני". בחלק מבתי הכנסת עוברתו מלים אלו ובמקומן משתמשים במלים "יה אלי, יה אלי" העבריות.