דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פסיחה

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

העדר חפיפה בין הטור השירי לבין המשפט שנאמר בו, מאחר שהמשפט אינו מסתיים בסוף הטור, אלא גולש מעבר לחרוז שבסוף הטור וממשיך בטור שאחריו ובו הוא מסתיים. ואכן, יש המשתמשים במונח "גלישה" לציון אמצעי ספרותי זה.

בפייטנות הקלאסית הפסיחה נדירה, וגם בשירת ספרד כל טור אמור להיות יחידה תחבירית עצמאית, אבל למעשה משוררי ספרד לא כל כך הקפידו על הכלל הזה, ובשירי האזור היו הפסיחות אפילו רצויות.

 

הפסיחה מקשרת בין הטורים, יוצרת זרימה מטור לטור ומעניקה לנאמר רצף דינמי. לדוגמה, יהודה הלוי כותב בשירו "יועץ ומקים":

וים מתרוצץ/ וקדים יפוצץ

ארזים, ויפץ/ רוח קצפיו

 

הפסיחה, לצד אמצעים ספרותיים אחרים, תורמת בשיר זה את חלקה להשגת האפקט המבוקש - המחשת הסערה.