דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פיוטי הבקשות מאז ועד היום

חנה פתיה

16/11/2015

תקציר המאמר

מפיוטי הבקשה שחיברו ר' סעדיה גאון ומשוררי ספרד ועד לפיוטי הבקשות של ימינו

לתקציר המלא

מתי נטבע המושג 'שירת בקשות' בהקשר להתכנסות זו של שירת פיוטים בחבורה קשה לדעת. פיוטים מסוג "בקשה" מופיעים ביצירה הספרותית היהודית עוד במאה העשירית אצל רבי סעדיה גאון. פייטני ספרד, החל מהמאה העשירית, חיברו אף הם פיוטי 'בקשה', שתוכנה היה בדרך כלל הבעת חרטה על חטאים, וידוי עליהם ובקשת סליחה וישועה. הפיוטים האלו לא נכתבו על מנת שישתלבו בתפילות הציבור. ברוב הקהילות שימשו פיוטים אלו כפיוטי פתיחה לתפילות הימים הנוראים, שנאמרו על ידי היחיד ולא בציבור. לימים שולבו פיוטים אלו בתוך הסליחות. מבחינה זו מזכירים הפיוטים הללו את המנהג שהיה נהוג בקרב יהודי בבל עד קרוב לימינו אנו, שהיו מתעוררים עם חצות הליל לתיקון חצות ואז שרים איש איש בביתו שבחות ובקשות טרם ההליכה לבית הכנסת לתפילת שחרית.

פיוטי 'בקשה' של ר' שלמה אבן גבירול, ר' אברהם אבן עזרא, ור' יהודה הלוי, מושרים עד היום בשירת הבקשות במנהגים השונים וחלקם מושרים עד היום בסליחות ובתפילות הימים הנוראים.

 

אגדלך / ישראל – לחן: מרדכי כלפון / משה חבושה​

פיוטי בקשה לאורך ההסטוריה באדיבות
שיר ידידות, מרוקו, באדיבות יד בן צבי

קבצי שירת הבקשות המושרים בימינו הם קובץ השירים במסורת חלב (ספרד-ירושלים) וקובץ 'שיר ידידות' של יהודי מרוקו. בשני הקבצים יש ייצוג נכבד למשוררים בני הקהילה – בחלב אלו משוררים מארם צובא ובמרוקו פייטנים מקהילות צפון אפריקה. חלק אחר של קובץ השירים הוא כאמור משל משוררי ספרד וחלק ניכר נוסף הוא קובץ שירים משל ר' ישראל נג'ארה.

הפיוטים המושרים בשירת הבקשות אינם 'בקשות' במובן הספרותי של המילה. נראה שהבחירה בשם זה מבטאת את מטרת ההתכנסות – שירה אל האל בבקשה ותפילה.

ניתן להבחין בכמה נושאים מרכזיים בפיוטים של שירי הבקשות – ישנה קבוצה של שירי שחר ובוקר, חלקם מושרים ממש בהתאמה לשעה בה הם עוסקים, כלומר עלות השחר; קבוצה של שירים קבליים; שירים העוסקים בשבח השבת ובהלכותיה; קבוצת שירים המשבחת את מפייטי הבקשות המשכימים בלילות; שירים על גאולת היחיד והכלל, ובמנהג יהודי מרוקו – 'קצידה' המספרת את סיפור פרשת השבוע בכל שבת ושבת.

דודי ירד לגנו - שירת הבקשות של יהודי מרוקו

 חנה פתיה היא עורכת המשנה של אתר הזמנה לפיוט