דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ספרי תמה תמימה - אמנות השיר

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט 'ספרי תמה תמימה'

לתקציר המלא

אל הפיוט - מלים, לחן וביצוע

סימן:               סעדיה בן עמרם

מבנה וחריזה:   שיר סטרופי [=שיר הבנוי מחרוזות מחרוזות] במבנה מעין-אזור [=מבנה המבוסס על מערכת חריזה כפולה, הכוללת מרכיב חריזה משתנה בגוף המחרוזות, בצד מרכיב חריזה קבוע בסופן]. מרכיב החריזה הקבוע בפיוטנו הוא החרוז '-לִי' (יסומן להלן באות תי"ו), השב וחוזר בצלע הרביעית בכל מחרוזת, בעוד מרכיב החריזה המשתנה מתגוון ממחרוזת למחרוזת, ובכל אחת מהן מופיע בשלוש הצלעות הראשונות (יסומן להלן באות משתנה לפי סדר האל"ף-בי"ת). לפיכך, סכמת החריזה בשירנו פשוטה יחסית: אאא-ת / בבב-ת / גגג-ת, וכן הלאה.

משקל:            משקל כמותי [=משקל המבוסס על אבחנה בין תנועות באורכים שונים: צירוף של שווא-נע או חטף עם תנועה אחרת כלשהי יוצר תנועה 'ארוכה', המכונה 'יתד', ומסומנת בחצי-עיגול ומקף: U–. לעומת זאת, תנועה 'רגילה' כלשהי (שאינה שווא-נע או חטף), שאינה מופיעה לאחר שווא-נע או חטף, תיחשב לתנועה 'קצרה' המכונה, בפשטות, 'תנועה', ומסומנת במקף: -. המשקל הכמותי הקלאסי קובע צירופים ידועים מראש של יתדות ותנועות. מקורו בשירה העברית בספרד, אשר אימצה אותו מן השירה הערבית בת הזמן, והוא ממשיך להיות נוכח בשירה העברית במרכזים שונים במשך מאות בשנים; נוכחותו בשירה העברית בתימן בולטת ביותר, והיא ניכרת גם בפיוט שלפנינו]. כל צלע בפיוטנו מורכבת מרצף כפול של תנועה, יתד ותנועה, כלומר, רצף של שני עמודי 'פַּעֲלוּלִים' [=דגמי המשקל הקלאסיים מבוססים על צירופים של 'עמודים', דהיינו, מערכות מוסכמות מראש של צירופי יתדות ותנועות. אלו מסומנים בשמות המבוססים על הטיית שורש פ.ע.ל בהתאם לניקוד המבנה המשקלי האמור. במקרה שלפנינו, המילה 'פַּעֲלוּלִים', כפי שעולה מן הניקוד שלה, כוללת בתוכה תנועה, יתד ותנועה]. רצף של שני עמודי 'פַּעֲלוּלִים' יוצר את דגם המשקל הכמותי הקלאסי המכונה 'הקלוע'. כך:

-  U -  -  /-   U  -   -     //          -   U-  - / -   U-    -

בַּ-חֲרִי מִבְ-חַר מְקוֹ-מוֹת    //          הֵי-כְלֵי  שֵׁן הַ-פְּנִי-מוֹת