דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סולם

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

סדרת צלילים עוקבים (בדרך כלל שמונה) בעלי מרווחים קבועים ביניהם. לסולמות השונים שמות ומאפיינים רגשיים שונים, העשויים להשתנות מאזור לאזור ומתרבות לתרבות (ראו גם 'מקאם' וביתר הרחבה במאמרים השונים אודות המקאם באתר זה).