דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ניגונים - מכתב לרב חיים לוק

ועד ישיבת אם הבנים

16/11/2015

תקציר המאמר

מכתב שניתן לרב חיים לוק ממוריו בישיבת אם הבנים, בהיותו בן 14, לונדון.

לתקציר המלא

אל הפיוט "ידיד נפש"- מילים, לחן וביצוע

אל הפיוט "מזולזלת בנבכי ים"- מילים, לחן וביצוע

 

ב"ה

קזנבלנקה, י"ט טבת, תשי"ז

23.12.56

 

ישאו הרים שלום, לנופך ספיר ויהלום, למעלת בננו חמודנו כה"ר חיים לוק הי"ו, אלקים יענה שלומו, ולפני שמש ינון שמו, בשלום ובמישור ישוב אל עמו, ואל שער מקומו, אכי"ר.

 

ורו"ש למעלת כל חבריו היקרים ישמרם צורם, אכי"ר.

 

אור עינינו!

מה מאד עלץ לבנו במכתבו היקר אשר הופיע לנו כענק חרוז פנינים, שפתותיו שושנים, אשר ממנו נוכחנו לדעת, כי דברינו היו היוצאים מן הלב כאותן זרעוני גינה אשר זרענו על לוח לבו, לא היו כזרועים על צחיח סלע ותלמי ציה, רק על ארץ חפץ דשנה ופוריה, יישר חיליה! אקוה כי לימים יוצרו ישגשגו ויפרחו, יענפו ענף וישאו פרי תנובה, עד כי יהיו לגפן אדרת, לכבוד ולתפארת, אם אך ינופף ידו כפעם בפעם להזיל עליהם גשם נדבות, במפעלות נשגבות, וטללי המדות החשובות, מאליפות מדובבות, ולעדור ולנכש ולנקות הקמשונים והזרעים הרעים מבין ערוגות המטעים, בעודם קטנות ורעננות.

 

ויהיו דברינו אלה לזיכרון בין עיניך, כי רק בזה יהיה לבך נכון ובטוח כי מעשיך וכל עמלך יהיו לרצון ולריח ניחוח, ובהגיע תור עת לחננה, בוא יבוא ברנה, וה' יכין צעדו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, וסמך אלוק בעדו.

 

ואל תדאג, בננו, על הפרידה, כי כך היא המדה, וכך היא דרך הנטעים המגודלים, ממקום למקום הם נשתלים, ורק בזה יציצו ויפרחו, ומעפר אחר יצמחו, וגם אתה כאחד מהם, אשר בישע אלקים, תציץ ותפריח, והיית אך שמח, ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אכי"ר,

 

כחפץ לבבך

וכחפצינו המעתירים בעדך

עתרת החיים והשלום.

ועד אם הבנים

יהודה סריקי

 

המכתב התפרסם לראשונה באדיבות הרב חיים לוק