דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

משקל כמותי

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

משקל היתדות והתנועות.שיטת שקילה בשירת ספרד המבוססת על הבחנה בין הברות ארוכות להברות קצרות.

 

ההברה הארוכה מורכבת מעיצור המנוקד בשווא נע או בתנועה חטופה או מו' בשורוק ומהברה רגילה הבאה אחרי עיצור זה. ההברה הארוכה נקראת יתד (ראה הערך: יתד).

 

ההברה הקצרה היא הברה רגילה (בין שהיא מנוקדת בתנועה גדולה או קטנה), שלפניה לא בא עיצור המנוקד בשווא נע או בתנועה חטופה או ו' בשורוק. ההברה הקצרה נקראת תנועה (ראה הערך: תנועה).

 

הצירוף של שתיים או שלוש יתדות ותנועות (או רק תנועות) בסדר קבוע מהווה עמוד (נקרא גם רגל). בכל טור יש מספר עמודים, השווים זה לזה, או שונים זה מזה, במספר ההברות שבהם, בסוגן ובסדרן. צירוף עמודים אלה ברצף הטור יוצר תבנית מקצבית, שהיא המשקל.

 

במשקל הכמותי של שירת ספרד יש יותר מעשרה סוגים, השונים זה מזה הן בהרכבו של כל עמוד (במספר ההברות שבו, בסוגן ובסדרן) והן בצירופי העמודים ברצף הטור, ולכל אחד מן המשקלים שם משלו.

 

מקורו של המשקל הכמותי בשירה הערבית, ואכן בשפה הערבית יש הבחנה בין הברות קצרות לארוכות. עקרונותיו של משקל זה הותאמו לשפה העברית על ידי המשורר דונש בן לברט באמצע המאה העשירית.

 

שירי החול בספרד שקולים במשקל הכמותי לסוגיו (כגון המרובה, המרנין, השלם, המהיר, המתקרב, הארוך, המתפשט ועוד), וגם חלק לא מבוטל משירת הקודש שקול במשקל זה.