דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

משקל הברתי-דיקדוקי

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

שיטת שקילה המבוססת על מספר הברות שווה בכל טורי השיר. בשיטה זו ההברה נתפסת במשמעה הדקדוקי, ומכאן נובע שמה של השיטה. השווא הנע והתנועות החטופות מובלעים בקריאה ואינם נספרים. כלומר, אין בשיטה זו שום הבחנה בין הברות ארוכות לקצרות, בניגוד למשקל הכמותי, המושתת על הבחנה זו (ראה על כך בהרחבה בערך: משקל כמותי).

 

שיטה זו נוצרה בספרד, כנראה במקביל לשיטה הכמותית, והיא משמשת בעיקר בשירי קודש, ובמיוחד בשירים סטרופיים.

 

השקילה בשיטה זו היתה נוחה וקלה יותרמן השקילה הכמותית, ואיפשרה למשוררים לנסח את דבריהם בלשון קולחת ובלא עיוותי תחביר.