דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מחרוזת

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

סטרופה, צירוף של מספר טורים, המהווים יחד יחידה מלוכדת ונפרדת בשיר.

 

למן תקופת הפייטנות הקלאסית ואילך פיוטים רבים בנויים על יסוד צורות סטרופיות שונות. בשירת ספרד המחרוזת היא התבנית הבסיסית של שיר האזור ושל השיר המעין אזורי. המחרוזות סימטריות זו לזו בהיקפן (כלומר, במספר הטורים שבכל אחת מהן), במשקלן ובדרך חריזתן (אם כי החרוז עצמו משתנה ממחרוזת למחרוזת). מספר המחרוזות שבשיר ומספר הטורים שבכל מחרוזת נקבעים על ידי הפייטן לפי צרכיו. וראה ביתר הרחבה על מבנה המחרוזת בערכים שיר אזור ושיר מעין אזורי.

 

אמנם בשירה המודרנית משמש המונח "בית" במשמעות של מחרוזת, אבל בהקשר של שירת ימי הביניים יש להימנע מלהשתמש במונח "בית" במשמעות זו מאחר שהוא משמש בה לציון טור בשיר שווה חרוז.