דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כל מקדש שביעי - אמנות השיר

איתי מרינברג

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט 'כל מקדש שביעי'

לתקציר המלא

אל הפיוט – מלים, לחן וביצוע

סימן:   אקרוסטיכון אלף-בית, המובא כסדרו בשלושת הטורים הראשונים של כל מחרוזת (למן המחרוזת השנייה ואילך. הנוסח הנהוג בימינו מסתיים באות צד"י). מצירוף האות הראשונה של המילה השנייה בטורי מחרוזת הפתיחה, עולה השם 'משה'.

מבנה וחריזה:   שיר סטרופי [=סטרופה: מחרוזת. שיר סטרופי: שיר עשוי מחרוזות מחרוזות], החריזה מתחלפת ממחרוזת למחרוזת, אך שומרת על קביעות בתוך כל מחרוזת כשלעצמה (בניגוד לשיר המעין-אזורי המוכר מפיוטים מאוחרים יותר, המשלב בתוכו מרכיב קבוע ומרכיב משתנה בתוך כל מחרוזת). כך, סכמת החריזה בפיוט היא כדלהלן: אאאא / בבבב / גגגג / וכן הלאה.

משקל:   הפיוט אינו שקול.