דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

יפה

empty

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

קט ארטראטאד רגכדרכחואטקג קטראטאר טראטאר טראטראט ראטאר

 

טאחו אחוטאואטו טאטאוטא ואט

אט וטאוטא

 אטוחטאו טא וארוט טאוטאואט