דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

יה רבון עלם - עיון בפיוט

שרה פרידלנד בן-ארזה

16/11/2015

תקציר המאמר

על ספר דניאל ולשונו הארמית כמקור השראה לשיר זה ועל האופן בו עושה המשורר שימוש בשיבוצים שהוא שואל מספר דניאל.

לתקציר המלא

בפיוט זה שיקע ר' ישראל נג'ארה ציטוטי צירופים ושבר פסוקים רבים מספר דניאל. אף לשונו של הפיוט נשענת על הארמית הבבלית, לשונם הרשמית של הכשדים, שבה כתובים פרקיו הראשונים של ספר דניאל. קריאה מדייקת בפיוט מול מקורותיו תראה תופעה מעניינת: לעתים משבץ המשורר את מה שנאמר בדניאל על ה' בתוך מסגרת הפיוט, כמו למשל בבית השלישי: רַבְרְבִין עוֹבְדָךְ וְתַקִּיפִין, מַכִּיךְ רָמַיָּא זַקִּיף כְּפִיפִין, אך לעתים הוא מעתיק ביטויים שנאמרו בספר דניאל על נבוכדנצר, מלך בשר ודם, כמו למשל מֶלֶךְ מַלְכַיָּא בתחילת הפיוט, או כאלה המתקשרים אל שבחו של נבוכדנצר, (ראו בפירוש לבית 2 ו-4), ועושה אותם עטרה לאלוהיו הוא. יש בזה מעין מעשה של תיקון של ספר שנכתב מתוך עמדה של מיעוט נרדף בחו"ל על ידי פיטן גאה, שלנשמתו זיקה עמוקה לעולם הגאול.

מעניין כי הבית האחרון, שבו עובר ר' ישראל נג'ארה מבקשת הצלה מן הגלות אל תפילה לגאולה שלמה, ובה שיבת השכינה לירושלים, למקדש ולקדש הקדשים, כבר אינו מכיל אזכורים מספר דניאל. אף שהוא ממשיך לפייט בארמית, ייתכן שחזון הגאולה הממוקם כבר בארץ ישראל, מחלץ אותו ממקור ההשראה שליווה אותו לאורך הפיוט כולו - ספר דניאל הגלותי.