דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

יגדל שם אל חי - אמנות השיר

איתי מרינברג

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט 'יגדל שם אל חי'

לתקציר המלא

אל הפיוט - מלים, לחן וביצוע

סימן:               ישראל חזק

מבנה וחריזה:  פיוט סטרופי [=פיוט הבנוי מחרוזות מחרוזות; סטרופה – מחרוזת], בתבנית מעין-אזור [=תבנית המשלבת בחריזתה מרכיב קבוע בסופי המחרוזות, לצד מרכיב משתנה בגוף המחרוזות]. למעשה, באופן ייחודי, המרכיב הקבוע בשירנו משתנה אף הוא: חמש המחרוזות הראשונות (הנושאות את השם 'ישראל') נחתמות בחרוז '-תַי' (יסומן להלן באות 'ש'), בעוד שלוש האחרונות (הנושאות את מילת החתימה 'חזק') נחתמות בחרוז '-רָתִי' (יסומן להלן באות 'ת'). סכמת החריזה בשיר, לפיכך: אאא-ש / בבב-ש / גגג-ש / דדד-ש / ההה-ש / ווו-ת / זזז-ת / חחח-ת.

משקל:           משקל הברתי-פונטי [=צורת משקל המבוססת על מניית שוואים-נעים וחטפים כתנועות לכל דבר. נפוצה מאוד בשירת ר' ישראל נג'ארה, ובכלל בשירה העברית בארצות המזרח במאות השנים האחרונות]. בכל טור 8 הברות. כך:

-  -    -  -   -   -   -  -

רָ-חַשׁ לִ-בִּי עַל מִשְׁ-כָּ-בִי

-   -   -   -   -    -    -    -

אֶל נַפְ-שִׁי אֲ-שֶׁר תּוֹךְ קִרְ-בִּי