דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חרוז פנימי

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

מונח המציין מילים החורזות זו עם זו לא בסופי הטורים אלא בתוכם, כגון חריזה של הדלת והסוגר בטור הראשון,לתפארת הפתיחה. חריזה זו בולטת ביתר שאת ב"שיר החרוזי", שהוא בעל חרוז אחיד, ובו חורזים זה עם זה לא רק הסוגרים אלא גם הדלתות לאורך כל השיר.

 

זאת ועוד, המונח מציין גם חריזה שמתקיימת בין מילים המופיעות בתוך הצלעות (בתוך הדלת והסוגר) ולא רק בסופן. ואכן, לעתים קרובות קישטו המשוררים את שיריהם גם בחרוזים פנימיים כדי להעשיר את המצלול ולייפות את השירים.