דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חי גואלנו - אמנות השיר

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, החריזה והמשקל בפיוט 'חי גואלנו'

לתקציר המלא

אל הפיוט - מלים, לחן וביצוע

סימן:               ללא סימן.

מבנה וחריזה:   שיר סטרופי [=שיר הבנוי מחרוזות מחרוזות; סטרופה – מחרוזת] בתבנית מעין-אזורית [= תבנית המשלבת בחריזתה מרכיב משתנה בגוף המחרוזות, ומרכיב קבוע בסופן]. כל מחרוזת בנויה ארבעה טורים דו-צלעיים קצרים (השני קצר מהראשון) הנחרזים בתבנית אב-אב-אב-את, כאשר 'ת' הוא חרוז האזור הקבוע בכל סופי המחרוזות, והוא  זהה עם החרוז של מחרוזת הפתיחה, המשמשת כ'רפרין' [= פזמון חוזר]. סכמת החריזה בפיוטנו, לפיכך, כזו: שת-שת-שת-שת / אב-אב-אב-את / גד-גד-גד-גת / וכן הלאה.

משקל:            משקל הברתי-פונטי [=משקל המבוסס על מניית שוואים-נעים וחטפים במניין ההברות]; בצלע הראשונה בכל טור – 5 הברות, ובשנייה – 4. כך:

-   -  -  -  - // -  -     -   -

חַי גּוֹ-אֲ-לֵ-נוּ // גָּ-דוֹל שְׁ-מוֹ

-  -    -  -  -   // -  -     -  -

יָ-חִישׁ אֵ-לֵי-נוּ  // קְ-הַל עַ-מּוֹ