דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חזרה

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

עיקרון מבני-צורני הבא לידי ביטוי במרכיבים שונים של השיר, המופיעים בו שוב ושוב, ולכל הפחות פעמיים, במרחקים סבירים זה מזה. מדובר בחזרה של צלילים - חרוז, אליטרציה, צימודים למיניהם; בחזרה של אותה מילה עצמה באותה משמעות - בראשי הטורים (אנפורה), בסופי הטורים (אפיפורה), בסוף טור ובראש הטור הבא (שרשור), או באותו טור עצמו - הישנות המילה בדלת ובסוגר או בתוך הטור; בחזרה על טור או טורים שלמים (רפרין); בחזרה על תבנית תחבירית (ליטאניה). גם משקלים שונים מושתתים על עקרון החזרה בסדר קבוע של אותן סוגי הברות. במשקל הכמותי אלו הברות ארוכות וקצרות, במשקל הטוני-סילאבי אלו הברות מוטעמות ולא מוטעמות.

 

החזרות למיניהן תורמות את חלקן למצלול ולמקצב של השיר, הן מקשטות ומייפות אותו ויש בהן כדי להדגיש את הנאמר, לחזקו ולהבליטו. חשוב לציין שלא בכל שיר מופיעים בהכרח כל סוגי החזרות הללו.

ליתר פירוט של המונחים הספציפיים שנזכרו לעיל - ראה ערכיהם בלקסיקון.