דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

השאלה (מטפורה)

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

השוואה מובלעת, המושתתת על זיהוי מלא כביכול של דבר כלשהו, שעליו מדובר בשיר, עם דבר אחר, ידוע ומוכר יותר, השונה ממנו והמשתייך לקטגוריה אחרת, דווקא כדי להצביע על צד של דמיון ביניהם, להמחיש ולהבליט תכונה, התנהגות, פעולה, מצב, מראה, יחס וכו'. ההשאלה היא אחד מקישוטי השיר, המייפים את הנאמר בו.

 

ההשוואה נעשית בלא שום שימוש במילת יחס כלשהי (ובכך ההשאלה נבדלת מן הדימוי), אבל לקורא ברור כי אין להבין את הנאמר כפשוטו באופן מילולי. לדוגמה, בבית "אני השר והשיר לי לעבד, אני כינור לכל שרים ונוגנים" (רשב"ג, "אני השר"), ברור לקורא כי המשורר אינו שר (ש' שמאלית) ואף לא כינור!