דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הגשמה

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

הפייטנים הרבו להשתמש בפיוטיהם בהגשמה בדרגותיה השונות, לשם המחשה וגם משיקולים אסתטיים, כדי לייפות את הנאמר. שכיחה אצלם ההגשמה בכותבם על אלוהים ועם ישראל והיחסים ביניהם ועל העמים האחרים המתנכלים לעם ישראל.

לתקציר המלא

​​​ייחוס גוף או תכונות של גוף להוויה מופשטת, חסרת גוף, שאינה נתפסת בחושים, כגון אלוהים, עם ישראל, עמים אחרים, ואף תכונות ותופעות למיניהן. השימוש בהגשמה נועד להקל על השומע או הקורא לתפוס ולהבין את הנאמר על הוויות מופשטות אלו ואחרות, מתוך כך שהן "מתורגמות" לדברים מוחשיים המוכרים לו ומובנים לו. אמצעי המחשה זה רווח הרבה כבר בתנ"ך.

 

יש דרגות שונות של הגשמה. יש שמיוחסת להוויה המופשטת תכונה של דומם - כגון בביטוי "צור ישראל"; של צומח - כגון במשל הכרם של ישעיהו הנביא; של בעל חיים (זו הנפשה - אנימציה), כגון עם ישראל המתואר כצאן; ושל אדם - זו האנשה פיזית, שהיא הדרגה הגבוהה של ההגשמה, כגון יד ה', פי ה', חרון אפו.

 

הפייטנים הרבו להשתמש בפיוטיהם בהגשמה בדרגותיה השונות, לשם המחשה וגם משיקולים אסתטיים, כדי לייפות את הנאמר. שכיחה אצלם ההגשמה בכותבם על אלוהים ועם ישראל והיחסים ביניהם ועל העמים האחרים המתנכלים לעם ישראל.