דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בת ציון שמעתי - אמנות השיר

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, החריזה והמשקל בקינה: 'בת ציון שמעתי'

לתקציר המלא

אל הפיוט – מלים, לחן וביצוע

סימן:   בת/ציון הלוי חזק.

מבנה וחריזה:   שיר סטרופי [=שיר הבנוי מחרוזות מחרוזות] בתבנית מעין-אזור [=תבנית המשלבת בחריזתה מרכיב קבוע בסופי המחרוזות, בצד מרכיב משתנה בגוף המחרוזות]. סופי המחרוזות, כמו גם כל צלעות מחרוזת הפתיחה, נחתמות בחרוז '-רֶיהַ', בעוד שבשאר המחרוזות מתחלף החרוז המשותף לשלוש הצלעות הראשונות של כל אחת. סכמת החריזה, לפיכך, כזו: תתתת / אאאת / בבבת / גגגת / וכן הלאה. הטור השני של מחרוזת הפתיחה משמש כרפרין [=פזמון חוזר] בתום כל אחת מהמחרוזות.

משקל:   משקל הברתי-דקדוקי [=צורת משקל המבוססת על מניית מספר שווה של הברות בכל צלע או טור, למעט שוואים-נעים וחטפים שנבלעים בהברות הסמוכות להם ואינם עולים במניין כתנועות בפני עצמם. רווחת מאוד בשירת ספרד]. ברוב צלעיות השיר – 12 הברות. כך:

 -    -   -     -   -   -      -     -   -   -    -   -

אֱלִי עֲדִי-נָה לִ-שְׁכִי-נָה אֲשֶׁר חָשְׁ-כוּ מְאוֹ-רֶי-הָ

-   -    -     -     -    -   -   -   -   -   -   -

כִּ-בְתוּ-לָה חֲגוּ-רַת שַׂק עַל בַּ-עַל נְעוּ-רֶי-הָ