דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אשר ימול - אמנות השיר

איתי מרינברג

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט 'אשר ימול'

לתקציר המלא

אל הפיוט – מלים, לחן וביצוע

סימן:   אהרן

מבנה וחריזה:   שיר שווה-חרוז; החרוז '-רָה' מבריח את סופי הטורים לכל אורך השיר.

משקל:   משקל כמותי [=שיטת משקל שאומצה על ידי משוררי ספרד העברית בהשפעת השירה הערבית בת הזמן, ומשוררי תימן המשיכו לדבוק בה מאות בשנים, גם כאשר נדחקה לשוליים מפני שיטות משקל אחרות ברוב מרכזי השירה העברית. המשקל הכמותי מבוסס בעיקרו על אבחנה בין תנועות באורכים שונים: לתנועה ארוכה תיחשב כל הברה הפותחת בשווא-נע או חטף, שלאחריו תנועה 'רגילה' כלשהי; תנועה ארוכה מכונה 'יתד', וסימנה: U. לתנועה קצרה תיחשב כל הברה הכוללת תנועה 'רגילה' שאין לפניה שווא-נע או חטף; זו תכונה, בפשטות, 'תנועה', וסימנה: . צירופים מוסכמים מראש של 'יתדות' ו'תנועות' יוצרים 'עמודים' המכונים בשמות הגזורים מהטיית השורש פ.ע.ל, וצירופים מוסכמים של 'עמודים' יוצרים כמה דגמי משקל עיקריים. לדגמים אלו ישנם כינויים שונים]. דגם המשקל בפיוטנו מכונה 'המרובה' (מן הדגמים הנפוצים ביותר בשירה העברית השקולה במשקלים כמותיים), והוא מורכב משני עמודי 'מְפֹעָלִים' [=צירוף קבוע מראש של יתדות ותנועות בסדר הבא: יתד ושתי תנועות, וסימנו: U- - -], ומעמוד 'פְּעוּלִים' [=צירוף קבוע מראש של יתד אחת ותנועה אחת, וסימנו: U- -] בכל טור. נדגים את המשקל בשני הטורים הראשונים:

U-    - -  / U-  - - /  U- - U-   -   - / U -  -   - / U-    -

אֲשֶׁר יִ-מּוֹל בְּשָׂ-רוֹ יַ-חֲזֶה אֵל שְׁכִי-נַת רָם עְלֵי רֹא-שׁוֹ קְשׁוּ-רָה

U-   -   -   / U-  -   -/ U -  - U- -   - / U-  -    -  /U -  -

הֲלֹא מִי-לָה קְבוּ-עָה בַּ-שְּׁמִי-נִי וּבַ-מִּצְ-וֹת שְׁנִ-יָּה הִיא סְדוּ-רָה