דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אשיר לאל גאה גאה - עיון בפיוט

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

פיוט המשורר את שירת הים, שירת ההצלה הגדולה של עם ישראל על שפת ים סוף, עת נבקע הים לפני בני ישראל, ואורג לתוכו כמלאכת מחשבת שברי פסוקים ופסוקים מאותה שירה. שירת הים, שירת הגאולה הראשונה של עם ישראל, פותחת במלים: אָז יָשִׁיר משֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַד' וַיּאמְרוּ לֵאמֹר אָשִׁירָה לַּד' כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם (שמות טו, א). על המלים אָז יָשִׁיר דרשו חז"ל דרשות רבות, למשל בתנחומא צו, ז: "אמר רבי עקיבא, כל מי שאומר שירה בעולם הזה, זוכה לומר שירה לעולם הבא, שנאמר, אז ישיר משה (שמו' טו א). אז שר לא נאמר, אלא אז ישיר. הוי, כל מי שאומר שירה בעולם הזה, זוכה לומר שירה לעולם הבא". או למשל במסכת סנהדרין צא, ע"ב: "תניא אמר רבי מאיר מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה". מכאן למדו חז"ל גם על שירת הגאולה לעתיד לבא, שאז ישירו בני ישראל שירת הלל לד'.