דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ארים על שפיים - אמנות השיר

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

המבנה, המשקל והחריזה בקינה 'ארים על שפיים'

לתקציר המלא

סימן:   יצחק (בראשי המחרוזות, לא כולל טורי הפתיחה המשמשים לאחר מכן כרפרין).

מבנה וחריזה:   שיר סטרופי [=שיר העשוי מחרוזות מחרוזות] בתבנית מעין-אזור [=תבנית המשלבת בחריזתה מרכיב קבוע בסופי המחרוזות בצד מרכיב משתנה בגוף המחרוזות]. לפיוט 'מדריך' [=טורי פתיחה] המשמש כרפרין [=פזמון חוזר]; המרכיב המשתנה מחליף את מקומו בגופי המחרוזות מן ה'סוגר' [=הצלע השנייה בכל טור] בשני הטורים הראשונים, אל ה'דלת' [=הצלע הראשונה בכל טור] בשני הטורים האחרונים. סכמת החריזה בפיוטנו היא כלדהלן: שת-שת // אב-אב-בת-בת / שת // גד-גד-דת-דת / שת // וכן הלאה.

משקל:   משקל הברתי-פונטי [=משקל המבוסס על מניית שוואים-נעים וחטפים במניין ההברות הנהגות בכל צלע וטור, כתנועות לכל דבר. המשקל הרווח ביותר בשירה העברית בארצות המזרח במאות השנים האחרונות]. ברוב צלעות השיר – 6 הברות (רק לעתים נדירות חורג הפייטן ממניינו). כך:

-  -  -   -   -  -  //  -  -   -   -  -   -

יַ-דּוּ גּוֹ-רָל זָ-רִים // בְּ-אֶ-רֶץ הַ-חֶמְ-דָּה