דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אקרוסטיכון

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

קישוט ספרותי, שבו האותיות שבכל טור או מחרוזת באות בסדר מכוון - לפי סדר אותיות הא"ב, או בסדר הפוך - מן הסוף  להתחלה (תשר"ק ), או ששתי השיטות משולבות יחד - לפי הסדר באה אות מתחילת הא"ב ואות מסופו לסירוגין (אתב"ש ). באקרוסטיכון שמי (או חתימה) ,סדר האותיות שבראשי הטורים או המחרוזות ערוך על פי שם המחבר ,לפעמים בתוספת פרטים למיניהם, כגון שם משפחתו, שם אביו ואף שם סבו, עיר מגוריו, כינויי ענווה (הצעיר, הקטן) וכיוצא בזה.

 

כבר במקרא מצוי אקרוסטיכון לפי סדר הא"ב (בתהילים לד, קיט; במשלי לא; כל ספר איכה). שיטת האקרוסטיכון לסוגיו רווחת ברוב שירי הקודש למן תקופת הפיוט הקלאסי ואילך, אך נדירה בשירי החול.