דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אליטרציה

אמנון ששון

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

חזרה על אותה אות בראשי כמה מילים סמוכות באותו טור. אליטרציה בולטת נוצרת כאשר האות שבאה בראש הטור כחלק מן האקרוסטיכון חוזרת גם בראש כל שאר המילים שבטור, או בראש מילה אחת או כמה מילים בהמשך הטור. עם זאת, אין הכרח כמובן שהמילה הראשונה של האליטרציה תבוא דווקא בראש הטור.

 

האליטרציה, הנמנית עם קישוטי התבנית (ראה הערך: קישוטים), תורמת את חלקה לאיכות המצלולית של השיר. וכבר בתנ"ך מצויה האליטרציה לרוב. לדוגמה: "אמר אויב   ארדוף אשיג אחלק שלל" בשירת הים (שמות טו, ט).

 

דוגמה מובהקת לשימוש באליטרציה בשירת ספרד מצויה בשירו הידוע של יהודה הלוי, "ציון הלא תשאלי":

"שם השכינה שכנה לך והיוצרך

פתח למול שערי שחק שעריך"

 

בולטת כאן החזרה על האות ש' בשני הטורים.