דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אדון עולם - עיון בפיוט

אתר הפיוט

16/11/2015

תקציר המאמר

לתקציר המלא

פיוט זה שהוא מעין קבלת עול מלכות שמיים ו"הצהרת אמונים" של האדם בבורא עולם, זכה למקום של כבוד בסידור התפילה, עד כדי כך שהוא נאמר טרם תפילת שחרית, לפני עליית עמוד השחר. וכך כותבים הקדמונים : "כל מי שמכוון בעת התחלת 'אדון עולם' - כתב ר' יהודה החסיד ורב האי גאון ורב שרירא גאון - ערב אני בדבר שתפלתו נשמעת, ואין שטן מקטרג על תפלתו, ואין לו שטן ופגע רע בראש השנה ויום הכיפורים בתפלתו, ואויביו נופלים לפניו, ויש אומרים אף יצר הרע משלים אתו" (שערי תפלה - רקח דף י ע"ב).