דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפת נחלות השבטים

​​​

 שלמה בן משה, מחלם, סביב 1780

מפת נחלותמפת נחלות השבטים מופיעה בחיבורו של ר' שלמה מחלם 'חוג הארץ' שנכתב בפולין, סביב 1780. המפה, כמו כתב היד כולו, היא אוטוגרף, כלומר כתב יד שנכתב ואויר במו ידיו של המחבר.

 
ר' שלמה מחֶלְם התפרסם בחיבורו "מרכבת המשנה". הוא היה רב ומלומד, שעסק, על פי עדותו, גם בלימוד פילוסופיה ומדעים – תופעה נדירה בימיו – ונחשב לאחד מ"מבשרי ההשכלה". בהקדמתו ל"מרכבת המשנה" התגאה ר' שלמה מחלם בבקיאותו בחכמות העמים, ואף קרא לאחרים ללמוד לימודי חול: "ומקרא עומד וצווח 'חצבה עמודיה שבעה', ולמה זה ימוש מפיכם, והיא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", אמר בהתייחסו לשבע האמנויות החופשיות.

 
החיבור "חוג הארץ" – מן הפחות ידועים שבכתביו – עניינו גבולות ארץ ישראל, נחלות השבטים ושמות המקומות כפי שהם נזכרים במקרא, והוא כולל שמונה מפות. בהקדמה מביע המחבר את אהבתו לארץ ואת תפילתו כי "אם ח"ו בימינו לא נזכה לראותה בבניינה אף זאת אשאל מאת ד' ואתחנן לראותה בחורבנה [...] להלך בה ד' אמות בטרם אמות". הוא צופה בארץ המובטחת כמשה העומד על הר נבו: "ואעמוד מרחוק על המצפה ואביט על מראהו במפה". הספר נקרא "חוג הארץ" משום שמחברו "צייר כל גבוליו ועריו במחוגה".

 
גם בחיבור זה, המתבסס על טהרת הטקסט המקראי, הפגין ר' שלמה את בקיאותו בחכמות העמים. הוא נעזר בחיבורו של אַדְריכוֹם, מלומד נוצרי שעסק בחקר המקרא. אף שהקפיד להתאים את הטקסט לקורא היהודי ניתן להבחין במונחים ובשמות שמקורם בחיבורו של אדריכום – ביניהם "איסְקַריוֹת", מקום מוצאו של יהודה איש קריות במסורת הנוצרית, א"ג (אבנגליון), ו"הר קַלְבַרְיאָה" הלא היא גבעת הגולגותא.

 
מפת נחלות השבטים שלפנינו מבוססת אף היא בבירור על חכמת העמים ומועתקת מהמפה של מתֵיאוּס סוֹיטֶר, שנפוצה בימיו באירופה. ממפתו של סויטר נותרו בחיבור שלפנינו גם כן עקבות – ביניהן "נחל אליותירוס" (נחל קישון), באר שבעס (כך!) ו"מעֵבר לירדן".

 
 
 ​