Eng
האוסף הבינלאומי של כתבי יד עבריים דיגיטליים

 כתבי יד נבחרים

 אוספים שותפים

Hanan Cohen / NLI

 על הפרויקט

 
 

לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות ​המהירות שמאפשרות שימור, הצגה ונגישות לתוכן דיגיטלי, פתחה הספרייה הלאומית בתהליך של חידוש האוסף של צילומי כתבי היד העבריים. מיזם זה יאפשר גישה דיגיטלית מרוכזת ובינלאומית לקורפוס השלם של כתבי היד העבריים. התמונות יישמרו לטווח ארוך בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, וקהילות בינלאומיות של חוקרים ומשתמשים יוכלו לגשת לאוסף בקלות ממוסדותיהם או מביתם.

שותפים מייסדים

הספרייה הלאומית מוקירה את השותפים לדרך:

  • הקדש ע"ש חיים וחנה סלומון בתרומתה של בתם נעמי סלומון ז"ל
  • משפחת קוהל
The Toledo Bible, Toledo 1276/7; Parma, Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 2668, fol. 8r (photo Lucio Rossi, Foto R.C.R. Parma).