Eng

מחזור נירנברג

מאוסף ד"ר דוד וימימה יסלזון​מחזור תפילות ופיוטים לכל השנה לפי מנהג אשכנז המזרחי ("מנהג אוסטרייך"). כתב יד מאוייר משנת 1331 ​​

אודות

'מחזור נירנברג' המקושט וגדול הממדים מכיל מחזור לכל השנה נוסח אשכנז, חמש מגילות והפטרות, וכן אוסף רב-היקף של פירושים לפיוטים ולתפילות שנכתב בשולי המחזור.  כתב-היד נכתב ​בכתיבה קליגרפית מטיפוס אשכנזי בשנת 1331 בגרמניה בידי סופר ששמו היה ללא ספק מתניה, בשביל יהושע בן יצחק.  הפירושים שבשוליו נכתבו בידי סופר אחר, ששמו היה ככל הנראה יעקב.  כינויו של כתב-היד נובע מהעובדה שהספר היה בבעלות עיריית נירנברג מזמן גירוש היהודים מהעיר בשנת 1499 ועד שנת 1951.

ייחודו של כתב-היד בא לידי ביטוי בשילוב ובצירוף של הבטים אחדים יוצאי-דופן או יחידים במינם. מבחינה פיסית לפנינו חפץ תרבותי מימי-הביניים יחיד במינו: כתב-היד הופק על-גבי קלף, והוא אחד הספרים כתובי-היד בעלי הממדים והמשקל הגדולים ביותר ששרדו בעולם.  גובהו 50 ס"מ ורוחבו 37 ס"מ, ומספר דפיו 521 (היינו, 1042 עמודים).  הספר הענק כתוב בכתיבה קליגרפית נאה ביותר ביד סופר אמן מקצועי. 
​​​
מבחינה אמנותית לפנינו כתב-יד מעוטר, מקושט ומצויר ברמה גבוהה בסגנון של עמק הריינוס העילי. 

מבחינה טקסטואלית מחזיק המחזור פיוטים רבים שאינם ידועים ממקור אחר ופירושים מרובים שלא נחקרו ולא פורסמו עד כה. 
 
אין ספק שמחזור נירנברג הוא נכס תרבותי בעל חשיבות וייחוד יוצאי-דופן עבור העם היהודי.  כתב-יד זה משקף באופן מרהיב הישגים תרבותיים ואינטלקטואליים רבי פנים של יהדות גרמניה במאה הארבע-עשרה וממחיש להפליא את היצירתיות הטכנולוגית של מלאכת הפקת הספר האדיר, אומנות הכתיבה ועיצוב הספר, אמנות העיטור והציור, וכן את היצירה הרוחנית והפרשנית של יהדות זו, כשם שהוא מייצג את אחד משיאיהם של הישגים אלו בין כלל כתבי-היד העבריים ששרדו מימי-הביניים בכל תפוצות ישראל. ​​

כתב היד

בשל היקפו הגדול של כתב היד, הגרסה הדיגיטלית המובאת כאן מוצגת בשלושה חלקים:
jQuery UI Accordion - Collapse content

חלק ראשון: שבת בראשית עד שבועות

התחלה
תפלת שלש רגלים
פיוטים לשבת פרשת בראשית
פיוטים לשבת וראש חדש
סליחות לשני וחמישי ושני
פיוטים לשבתות וירא, תולדות
פיוטים לשבתות חנוכה
סליחות לעשרה בטבת
פיוטים לשבתות בשלח, יתרו
פיוטים לפרשת שקלים
פיוטים לשבת הפסקה ראשונה
פיוטים לפרשת זכור
סליחות לתענית אסתר
פיוטים לפורים
מגלת אסתר
פיוטים לשבתות שבין פורים לפסח
פיוטים ליום ראשון של פסח
פיוטים ליום שני של פסח
פיוטים לשבת חול המועד פסח
מגלת שיר השירים
פיוטים ליום שביעי של פסח
פיוטים ליום אחרון של פסח
סליחות לאסרו חג
פיוטים לשבתות שבין פסח לשבועות
פיוטים ליום ראשון של שבועות
פיוטים ליום שני של שבועות
מגלת רות

חלק שני: שבת שאחרי שבועות עד ערב יום כפור

פיוטים לשבת שלאחר שבועות
פיוטים לשבתות נשא, בהעלותך, שלח, חקת
סליחות לשבעה עשר בתמוז
מגלת איכה
קינות לתשעה באב
פיוטים לשבת נחמו
פיוטים לחתונה
פיוטים לברית מילה
פיוטים לשבת שלפני ראש השנה
סליחות לפני ראש השנה
סליחות לערב ראש השנה
סליחות לצום גדליה
סליחות לימי התשובה
סליחות לערב יום כפור
תחינות
פיוטים ליום ראשון של ראש השנה
פיוטים ליום שני של ראש השנה
פיוטים לשבת שובה

חלק שלישי: יום כפור עד שמיני עצרת, הפטרות

פיוטים ליום כפור: ערבית
פיוטים ליום כפור: שחרית
פיוטים ליום כפור: מוסף
פיוטים ליום כפור: מנחה
פיוטים ליום כפור: נעילה
פיוטים ליום ראשון של סוכות
פיוטים ליום שני של סוכות
פיוטים לשבת חול המועד סוכות
מגלת קהלת
הושענות
פיוטים ליום ראשון של שמיני עצרת
פיוטים ליום שני של שמיני עצרת
הפטרות
קולופון
 

​​
מבואות


 יונה ואברהם פרנקל. תפילה ופיוט במחזור נירנברג. תשס"ח, 2008.​

צימליך, ברנהרד. מחזור נירנברג. ברלין, 1886

מקור גרמני               תרגום עברי

תיאור כללי ואמנותי: מתוך קטלוג סותביס תל-אביב, 30.10.2002. התיאור נכתב ע"י בצלאל נרקיס ואריאלה אמר. (אנגלית)

תיאור קודיקולוגי. מתוך: מפעל הפאליאוגרפיה העברית. אוצר כתבי-יד עבריים מימי הביניים. חלק א. מאת קולט סיראט, מלאכי בית אריה ומרדכי גלצר. פריס וירושלים, 1972. (עברית וצרפתית)


 

הרצאות בערב השקת האתר (7.6.2007)​


 יונה פרנקל. נפלאות מחזור נירנברג

בצלאל נרקיס. איורי מחזור נירנברג

בצלאל נרקיס. איורי מחזור נירנברג

אלחנן אדלר. מחזור נירנברג: הגרסה הדיגיטלית ​​​​​​