Eng

סידור  אברהם פריצול הגרסה הפמיניסטית של ברכת השחר

​כיאה להוגה מן המעלה הראשונה, לא נשאר אברהם פריצול בדלת אמותיו. הוא הוכר כבר בימי חייו (המאות ה-15 וה-16) כאיש אשכולות. בין יתר פעילויותיו תפקד כחזן, סופר, מורה ורופא. הוא התעניין עמוקות ב"עידן התגליות" שעברו אירופה והעולם כולו. הוא חיבר את החיבור הראשון בעברית העוסק בגילוי יבשת אמריקה ובמסעות לאפריקה שמדרום לסהרה, וה​יה מן הראשונים להפיץ בקרב יהודי אירופה את דבר קיומה של יהדות אתיופיה המשגשגת.


במסגרת היותו הוגה חלוצי, היה גם איש דת יוצא דופן. בשנים 1471 ו-1480 חיבר שני סידורים לנשים ובהם חידוש פמיניסטי מרתק: בסידור התפילה המוכר לנו כיום מודה הגבר בברכות השחר על החיים המתחדשים בעולם מדי בוקר. הוא מודה לאל על "שלא עשני גוי", על "שלא עשני עבד", ובברכה המוכרת שעוררה פולמוסים אינספור, מברך הגבר את הקדוש ברוך הוא "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה". האישה, מצידה, מברכת את האל על "שעשני כרצונו".


הנוסח המחודש לפי פריצול בסידור משנת 1471, אשר נמצא בארצות הברית 

סדור לכל השנה | ספריית בית המדרש לר​​​בנים, ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית, 1471; Ms. 8255, Fol. oo5v​


והנה, דווקא בתקופה המזוהה בזיכרון הקולקטיבי כתקופת ימי ביניים החשוכים נמצאים בשני סידורי התפילה שחיבר אברהם פריצול שינויים מהפכניים ומתקדמים בנוסח התפילה המקובל: הנוסח השגור "שעשני כרצונו" משתנה בם לנוסח אחר ומעניין "שעשיתני אישה ולא איש".


זהותה של האישה שבירכה מדי בוקר "שעשיתני אישה ולא גבר" איננה ידועה לנו היות ששמה נמחק משני הסידורים. ייתכן שחיבר פריצול שני סידורים לשתי נשים שונות, או מספר סידורים נוספים שטרם התגלו (אם יתגלו אי פעם). לא ברור עד כמה נפוץ היה התיקון שהנהיג פריצול או האם היה זה שינוי נוסח שנשאר נחלתו הבלעדית של ההוגה. מה שבטוח הוא שאי שם באותם "ימי ביניים חשוכים" התהלכה לה לפחות אישה אחת בחזה מתוח ובראש מורם, והתגאתה בינה לבין עצמה על שבורא עולם בחר להביאה לעולם כאישה, ולא כגבר.

 
 הנוסח המחודש לפי פריצול בסידור משנת 1480, אשר נמצא בספרייה הלאומית

סדור | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1489; Ms. Heb. 8°5492

 

סידור אברהם פריצול משנת 1471

סידור אברהם פריצול משנת 1480