Eng

ספר עברונות

מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

 

ספר עברונות, ms. Heb 2380

   

תיאור


ספר עברונות קובץ בעניני הלוח העברי, ערוך על פי החיבור "עברונות" של ר' אליעזר בן יעקב בלין, עם תוספות ממקורות שונים. נכתב, עוטר וצויר יל ידי פנחס בן אברהם הלוי (סג"ל) הלברשטאט.

כתב-יד. סכסוניה (גרמניה), 1757-1716. 198 דף. 160x180 מ"מ. כתב אשכנזי רהוט.

החיבור דן בעיבור השנים, קביעת המועדים, זמני התחלפות ה"תקופות" (=ארבע עונות השנה) ומשמעותן לגורל האדם, חגי הנוצרים ועוד.

ברוב הדפים מצויים ציורים חינניים, בצבעי מים וגואש, חלקם איורי טקסט הקשורים לחודשים ול"תקופות", וחלקם ללא קשר ברור לטקסט. ציורים רבים מתארים תמונות מעולם המסורת היהודית ומעולם התרבות האירופית, מהווי האצולה - כגון: בילוי הזמן ברכיבה, מהווי האיכרים כגון: העבודות החקלאיות בכל חודש מחדשי השנה על פי דגם של "לוח-האיכרים", ומחיי דלת-העם. כתב היד משופע גם בסמלים סמליים, כגון מחלאכים וכרובים בדמויות ילדים ערומים מכונכים (putti) ונשים, ובעיטורים רבים של מלות-פתיחה בכתב אורנמנטלי בצבעים או באותיות זואומורפיות; לוחות וטבלאות שונות, בצבעים; עיטורים צמחיים מסוגננים, ציורי חיות ועופות.

לצפייה בכתב היד המלא לחצו כאן