Eng

הצצה ראשונה ל"גניזה האפגנית השנייה"

בשנים האחרונות התבשרנו על גילוי היסטורי מרגש: מציאת אוסף של מאות מסמכים בני המאות ה-11 עד ה-13, שהתגלו באזור אפגניסטן של ימינו. כבר בשנת 2013 רכשה הספרייה חלק מהאוסף הנדיר הזה. עתה, לאחר מאמצים נוספים לשמר למען הדורות הבאים את כל המסמכים הקשורים ב"גניזה האפגנית", רכשה הספרייה הלאומית כ-250 מסמכים נוספים.

הגילוי הזה עוד יעסיק אותנו ואת עולם המחקר רבות, ויאפשר צפייה ייחודית בחיי הקהילה היהודית-האפגנית ובתרבויות המוסלמיות העשירות שחיו באזור. בינתיים נספק לכם הצצה ראשונה לכמה מסמכים מיוחדים מתוך "הגניזה האפגנית".

משנה סדר נזיקין

 

משנה סדר נזיקין (עבודה זרה א-ג) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1199-1100; Ms. Heb. 4°8333.30, Leaf recto

 

 

משנה סדר נזיקין (עבודה זרה א-ג) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1199-1100; Ms. Heb. 4°8333.30, Leaf verso


 

ניכר שהסופר של ספר המשנה המדובר העריך היטב את הנייר שעמד לרשותו: בכתב צפוף (ועם זאת, בהיר להפליא) העתיק הסופר את סדר נזיקין מתוך המשנה העוסק בעבודה זרה. הסופר הפריד בין משפט אחד למשנהו בסימן נקודתיים, ככל הנראה משתי סיבות: ראשית, מדובר בסגנון מקראי מוכר; שנית, זוהי דרך יעילה לנצל כמה שיותר מהדף עליו כתב.


 

הפטרות (ויקרא-במדבר)

 

הפטרות (ויקרא-במדבר) : עם תרגום ארמי אחרי כל פסוק | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.32, Leaf 001r

 


 

 

הפטרות (ויקרא-במדבר) : עם תרגום ארמי אחרי כל פסוק | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.32, Leaf 002r


 

 

הפטרות (ויקרא-במדבר) : עם תרגום ארמי אחרי כל פסוק | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.32, Leaf 002v


 

בין המסמכים שרכשה הספרייה הלאומית מתוך "הגניזה האפגנית" נמצאות שתי הפטרות הלקוחות מירמיהו י"ז (צמד הדפים הראשון) ומזכריה ב' (צמד הדפים השני). המעניין הוא שבסוף כל פסוק מופיע תרגומו בארמית. מה ניתן ללמוד מכך על ידיעת השפה העברית בקרב חברי הקהילה היהודית-אפגנית בין המאות ה-11 וה-13?


 

משלי כ"ב-כ"ג

 

כתובים (משלי כב-כג) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.31, Fragement recto

 

 

כתובים (משלי כב-כג) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.31, Fragement verso

 

סידור תפילות שבת

 

סדור תפילות שבת (קטעים) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.33, Leaf recto

 

 

סדור תפילות שבת (קטעים) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.33, Leaf recto  

 

 

פירוש התורה בפרסית יהודית (ויקרא יא)

 

פרוש התורה בפרסית יהודית (ויקרא יא) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.34, Fragment recto


 

 

פרוש התורה בפרסית יהודית (ויקרא יא) | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.34, Fragment verso

 

הקלף המוצג כאן נכתב בפרסית יהודית (פרסית הכתובה באותיות עבריות), והוא מכיל את הפירוש ששרד לפסוקים כ"א-כ"ב מתוך ויקרא י"א. הפסוקים ששרדו את פגעי הזמן הם חלק מדיון הלכתי על נושא השחיטה הכשרה. רוב הכתיבה דהויה ופגומה, וניתן לפענח לצערנו רק מילים בודדות.


 

פנקס סוחרים

 

פנקס סוחרים | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1099-1000; Ms. Heb. 4°8333.220, Leaf 013

 

זהו אחד מעמודיו של פנקס סוחרים שנשתמר במלואו. הפנקס היה שייך לסוחר היהודי בן המאה ה-11 שכונה "אבו נאסר", ושופך אור על הפן העסקי והכלכלי של חיי היהודים שגרו בסמוך לדרך המשי. בפנקס מפורטת שורה של עסקאות שערך הסוחר עם יהודים ומוסלמים מהאזור.

לכל הפרטים על הגניזה האפגנית לחצו כאן

הספרייה הלאומית מודה לקרן ויליאם דוידסון ולקרן חיים וחנה סלומון, בתרומתה של בתם נעמי סלומון ז"ל, על תרומותיהן הנדיבות שאפשרו רכישה זו.